Artykuły oznaczone jako: smartd

HDD

Monitoring stanu HDD za pomocą smartd

  • Konrad Kowalski
  • 19/04/2016
  • Linux

Smartctl jest bardzo użytecznym i prostym w użytkowaniu narzędziem służącym do kontroli stanu dysków twardych. Kondycję dysków określa na podstawie danych otrzymanych ze S.M.A.R.T. Jedyną wadą jest konieczność używania polecenia manualnie bądź we własnych (trzeba je stworzyć) skryptach monitorujących i powiadamiających administratora na temat stanu HDD.

Smartd jest idealnym rozwiązaniem tego problemu. Program automatycznie monitoruje stan dysków twardych (w zdefiniowanym przez administratora interwale czasu) oraz wysyła powiadomienia mailowe gdy z monitorowanym dyskiem zaczynają występować problemy.

Więcej ...