Artykuły w kategorii: Wirtualizacja

Proxmox VE

Proxmox VE – zwiększenie wydajności VM, modyfikacja flag CPU

Podczas konfigurowania maszyn wirtualnych w Proxmox VE istnieje możliwość wyboru rodzaju emulowanego procesora. Typ procesora pozwala określić flagi obecne na poziomie procesora maszyny wirtualnej.

W Proxmox VE domyślnym procesorem jest kvm64. Posiada on dość ograniczony zestaw instrukcji, co ma zagwarantować optymalną kompatybilność podczas migracji maszyny wirtualnej z jednego hyperwizora do innego (posiadającego różne CPU, różną funkcjonalnością).

Istnieje jednak możliwość przekazania wybranych flag procesora hyperwizora do VM.

Więcej ...

KVM

Sterowniki VirtIO

Tak zwana „pełna wirtualizacja” (ang. full virtualization) to bardzo użyteczny tryb, który pozwala na uruchamianie dowolnego zwirtualizowanego systemu operacyjnego. Nie jest jednak pozbawiony wad, czasem bywa powolny, ponieważ hiperwizor musi emulować rzeczywiste fizyczne urządzenia, takie jak np. karty sieciowe. Emulacja jest dość skomplikowanym procesem, co może powodować spadki wydajności oraz bywać nieefektywna. Odpowiedzią na te problemy w KVM jest VirtIO.

Więcej ...

Proxmox VE

Proxmox VE – dodawanie konsoli szeregowej (serial console) do maszyny wirtualnej

Dodanie konsoli szeregowej do linuksowych maszyn wirtualnych w Proxmox VE, rozszerza możliwości zarządzania systemami operacyjnymi uruchomionych VM. Po dodaniu portu szeregowego do VM w przypadku braku sieci w VM (brak możliwość zarządzania VM przez SSH), problemami z dostępem przez VNC zarządzanie wciąż będzie możliwe poprzez wydanie prostego polecenia qm terminal . Kolejnym plusem aktywacji serial consoli jest możliwość korzystania z xterm.js.

Więcej ...

Proxmox VE

Przyspieszanie backupu maszyn wirtualnych w Proxmox VE (kompresja przy pomocy pigz)

Podczas wykonywania pełnych kopii zapasowych przy pomocy vzdump w ProxmoxVE, dobrym pomysłem jest używane kompresji gzip – pozwala to znacząco zaoszczędzić miejsce potrzebne na przechowywanie archiwów z backupem. Standardowy gzip podczas tworzenia archiwum używa jednego rdzenia CPU – między innymi dlatego nie obciąża on zbytnio serwera. W przypadku gdy dysponujemy wolną mocą obliczeniową, w celu przyspieszenia kompresji tworzonych kopii zapasowych można użyć programu pigz.

Więcej ...

Proxmox VE

Proxmox VE – instalacja QEMU Guest Agent

QEMU Guest Agent to dodatkowe oprogramowanie instalowane na maszynach wirtualnych. Jego głównym zadaniem jest wymiana informacji pomiędzy serwerem wirtualizacyjnym a systemem operacyjnym maszyny wirtualnej oraz wykonywanie dodatkowych poleceń w systemie gościa. W Proxmox VE oprogramowanie QEMU Guest Agent wykorzystywane jest np. do przeprowadzenia poprawnej procedury zamknięcia systemu gościa – zamiast polegania na poleceniach ACPI lub ustawieniach systemów. QEMU GA wykorzystywane jest także do zablokowania system plików gościa podczas tworzenia kopii zapasowej.

Więcej ...

Proxmox VE

Wgrywanie obrazów ISO na serwer Proxmox VE

W celu zainstalowania systemu operacyjnego na maszynie wirtualnej w Proxmox VE wymagany jest nośnik instalacyjny systemu gościa. W Proxmox VE istnieje możliwość wykorzystania fizycznego napędu podłączonego do serwera lub obrazów ISO, co jest zdecydowanie wygodniejszym rozwiązaniem. W przypadku stosowania pojedynczego serwera wirtualizacji (a nie klastrów – tutaj lepiej zrobić oddzielne repozytorium udostępnianie przez np. NFS) obraz ISO można wgrać do lokalnego systemu plików wybranego serwera.

Więcej ...