Własny VPS – pierwsze kroki

Avatar photo
VPS

Zgodnie z zapowiedzią, przyszedł czas na pierwszy artykuł poświęcony konfiguracji serwera VPS, w którym znajdziecie informacje na temat pierwszych kroków wartych podjęcia tuż po zakupie serwera.

Pierwsze logowanie

Wraz z informacją o aktywowaniu naszego serwera VPS na adres e-mail przychodzą zazwyczaj jeszcze inne potrzebne informacje. Najważniejszą z nich są dane do logowania poprzez SSH:

SSH Information

===============
IP: xx.xxx ...
Username: root
Password: HasłoDostepowe
SSH Port: 22

Wykorzystując te informacje możemy zalogować się do naszego serwera i zacząć nim administrować.
Aby zalogować się poprzez SSH na nasz serwer VPS należy wydać polecenie:

W systemie Linux:

ssh [email protected]

W systemie Windows można użyć programu PuTTy

 

Aktualizacja systemu

Po zalogowaniu się pierwszą ważną rzeczą, która należy wykonać jest aktualizacja systemu. Wykonujemy ją wpisując polecenia:

apt-get update
apt-get upgrade

Wykonywanie aktualizacji systemu należy regularnie powtarzać. Pozwoli to na podniesienie jego poziomu bezpieczeństwa.

 

Zmiana hasła

Hasło wygenerowane przez providera może być dość trudne do zapamiętania.
Możemy je zmienić wykonując polecenie:

passwd

Podajemy odpowiednie dane i możemy cieszyć się nowym hasłem.
Uwaga:
należy pamiętać aby ustawić „Mocne hasło”, które będzie trudne do złamania.

 

Dodawanie nowego użytkownika

Zdalne logowanie się na konto super-użytkownika root nie jest zalecane i powinno być zablokowane (opis ja to zrobić znajdziesz w kolejnej części: Zabezpieczanie serwera SSH). Dlatego należy utworzyć nowego usera:

# adduser nazwauzytkownika
Adding user `nazwauzytkownika' ...
Adding new group `nazwauzytkownika' (1000) ...
Adding new user `nazwauzytkownika' (1000) with group `nazwauzytkownika' ...
Creating home directory `/home/nazwauzytkownika' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for nazwauzytkownika
Enter the new value, or press ENTER for the default
	Full Name []: Imie Nazwisko
	Room Number []:
	Work Phone []:
	Home Phone []:
	Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y

Teraz możemy sprawdzić czy wszystko działa. Logujemy się poprzez SSH z danymi nowo utworzonego użytkownika:

ssh nazwauzytkownika@ip.serwera

Aby teraz zacząć pracować z uprawnieniami root’a wydajemy polecenie:

$ su
Password: hasłoROOTa

Jak widzimy logowanie się powiodło znak $ zmienił się na # czyli mamy uprawnienia roota.
Można sprawdzić to też inaczej:

# whoami
root

To tyle na początek. W następnej części zajmiemy się następującym tematem: Zabezpieczanie serwera SSH.

Warto przeczytać

1 komentarz

Możesz dodawać komentarze do tego artykułu.


  • Może mógł byś opisać poradnik jak przetestować serwer po zakupie.
    Ponieważ nie zawsze dostajemy to co nam zostaje obiecane.

    Łukasz 12 lat ago Reply


Dodaj komentarz