Ukrywanie procesów przed innymi użytkownikami w Linuksie

Avatar photo
 • Konrad Kowalski
 • 08/02/2016
 • Linux
 • 0 komentarzy
ps - Lista procesów

Domyślnie użytkownicy systemów Linux uprawnieni są do wyświetlenia pełnej listy procesów uruchomionych w systemie. Na liście procesów widoczne są też argumenty, z którymi zostały uruchomione programy (niekiedy widoczne są nawet hasła czy klucze API do różnych serwisów). W środowisku z wieloma użytkownikami takie zachowanie nie jest pożądane.

Jeśli system posiada jądro w wersji co najmniej 3.2 można zamontować system plików /proc z opcją hidepid. Opcja hidepid umożliwia między innymi ukrycie informacji o procesach przed innymi użytkownikami. Możliwe opcje:

 • 0 – domyślne ustawienie, użytkownicy widzą wszystkie procesy
 • 1 – normalni użytkownicy nie mają dostępu od pełnej listy procesów wyświetlanych przez polecenia typu ps, top itp. Istnieje jednak możliwość znalezienia informacji o procesach w systemie plików /proc
 • 2 – normalni użytkownicy widzą tylko i wyłącznie swoje procesy (tak jak w hidepid=1). Nie ma możliwości znalezienia informacji o procesach w systemie plików /proc


Poniżej przedstawiony jest wynik komendy ps wydanej przez normalnego użytkownika. Jak można zauważyć widoczne są wszystkie uruchomione procesy, nawet te systemowe.

ps aux   
USER    PID %CPU %MEM  VSZ  RSS TTY   STAT START  TIME COMMAND
root     1 0.0 0.0 10648  800 ?    Ss  2015  0:49 init [2] 
root     2 0.0 0.0   0   0 ?    S   2015  0:02 [kthreadd]
root     3 0.0 0.0   0   0 ?    S   2015  0:04 [ksoftirqd/0]
...
root   2210 0.0 0.0 120932 5780 ?    Sl  2015  8:12 /usr/sbin/rsyslogd -c5
root   2299 0.0 0.0  4116  632 ?    Ss  2015  0:00 /usr/sbin/acpid
daemon  2350 0.0 0.0 16672  148 ?    Ss  2015  0:00 /usr/sbin/atd
root   2401 0.0 0.0 20408 1044 ?    Ss  2015  0:58 /usr/sbin/cron
104    2448 0.0 0.0 29804  712 ?    Ss  2015  0:00 /usr/bin/dbus-daemon --syste
root   2486 0.0 0.0 49932 1200 ?    Ss  2015  0:00 /usr/sbin/sshd
root   2543 0.0 0.0 115604 1388 ?    Ss  2015  0:00 nginx: master process /usr/s
www-data 2544 0.0 0.0 116064 3188 ?    S   2015  2:19 nginx: worker process
www-data 2545 0.0 0.0 116064 3188 ?    S   2015  3:01 nginx: worker process
www-data 2547 0.0 0.0 116064 3192 ?    S   2015  2:37 nginx: worker process
www-data 2548 0.0 0.0 116064 3188 ?    S   2015  2:25 nginx: worker process
101    3241 0.0 0.0 44740  976 ?    Ss  2015  0:02 /usr/sbin/exim4 -bd -q30m
root   3273 0.0 0.0 16256  932 tty1   Ss+  2015  0:00 /sbin/getty 38400 tty1
root   3274 0.0 0.0 16256  936 tty2   Ss+  2015  0:00 /sbin/getty 38400 tty2
root   3275 0.0 0.0 16256  928 tty3   Ss+  2015  0:00 /sbin/getty 38400 tty3
root   3276 0.0 0.0 16256  928 tty4   Ss+  2015  0:00 /sbin/getty 38400 tty4
root   3277 0.0 0.0 16256  924 tty5   Ss+  2015  0:00 /sbin/getty 38400 tty5
root   3278 0.0 0.0 16256  924 tty6   Ss+  2015  0:00 /sbin/getty 38400 tty6
kowalsio 5147 0.0 0.0  4180  576 pts/0  S  13:39  0:00 sh
kowalsio 5148 0.0 0.0 16836 1224 pts/0  R+  13:39  0:00 ps aux

W celu ograniczenia informacji o procesach, nie należących do danego użytkownika, należy wydać polecenie:

mount -o remount /proc -o hidepid=2

System plików /proc zostanie zamontowany ponownie z opcją hidepid=2

Po wprowadzeniu zmian wydanie polecenia ps aux przez normalnego użytkownika, spowoduje wyświetlenie listy procesów uruchomionych przez danego użytkownika.

USER    PID %CPU %MEM  VSZ  RSS TTY   STAT START  TIME COMMAND
kowalsio 5622 0.0 0.0  4180  576 pts/0  S  13:42  0:00 sh
kowalsio 5623 0.0 0.0 16836 1208 pts/0  R+  13:42  0:00 ps aux

Aby zmiana ustawień była zachowana również po restarcie systemu należy odpowiednio zmodyfikować wpis w pliku /etc/fstab dodając opcję hidepid.

proc  /proc  proc  defaults,hidepid=2   0   0

Ustawienie to nie dotyczy konta administratora – root. Administrator ma zawsze dostęp do pełnej listy procesów bez względu na wprowadzone zmiany w ustawieniach.

Warto przeczytać

Brak powiązanych artykułów

Dodaj komentarz