Sprawdzenie kiedy nastąpi fsck podczas startu Linuksa

Avatar photo
 • Konrad Kowalski
 • 22/02/2016
 • Linux
 • 0 komentarzy
Kiedy nastapi fsck linux

Restartując systemy linuksowe trzeba być świadomym możliwości wystąpienia wymuszonego sprawdzania systemu plików. W zależności od wielkości, ilości danych oraz innych parametrów operacja ta może zająć dużo czasu. W większości przypadków powinno się zezwolić systemowi na automatycznie sprawdzenie i naprawienie systemu plików. Niekiedy jednak trzeba dokonać szybkiego i nieplanowanego restartu maszyny np. serwera. W tym przypadku długotrwała niedostępność jest bardzo niepożądana.

Aby sprawdzić kiedy nastąpi wymuszone sprawdzenie systemu plików (przy pomocy fsck) można użyć polecania dumpe2fs. Uwaga: polecenie jest przeznaczone do systemów ext2, ext3 lub ext4.

Aby sprawdzić kiedy dysk /dev/xvda3 będzie wymagał sprawdzania należy wydać polecenie:

dumpe2fs -h /dev/xvda3

Polecenie dumpe2fs wyświetli wiele użytecznych informacji:

Filesystem volume name:  
Last mounted on:     /
Filesystem UUID:     aac12100-aa17-ba12-c44a-55asfffdda0c
Filesystem magic number: 0xEF53
Filesystem revision #:  1 (dynamic)
Filesystem features:   has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype needs_recovery extent flex_bg sparse_super large_file huge_file uninit_bg dir_nlink extr$
Filesystem flags:     signed_directory_hash
Default mount options:  (none)
Filesystem state:     clean
Errors behavior:     Continue
Filesystem OS type:    Linux
Inode count:       119275520
Block count:       477092864
Reserved block count:   23854643
Free blocks:       188445805
Free inodes:       119093002
First block:       0
Block size:        4096
Fragment size:      4096
Reserved GDT blocks:   910
Blocks per group:     32768
Fragments per group:   32768
Inodes per group:     8192
Inode blocks per group:  512
Flex block group size:  16
Filesystem created:    Tue Dec 11 10:12:49 2012
Last mount time:     Sun Sep 20 22:16:14 2015
Last write time:     Thu Mar 26 11:50:14 2015
Mount count:       5
Maximum mount count:   21
Last checked:       Thu Mar 26 11:50:14 2015
Check interval:      15552000 (6 months)
Next check after:     Tue Sep 22 12:50:14 2015
Lifetime writes:     10 TB
Reserved blocks uid:   0 (user root)
Reserved blocks gid:   0 (group root)
First inode:       11
Inode size:        256
Required extra isize:   28
Desired extra isize:   28
Journal inode:      8
First orphan inode:    52953394
Default directory hash:  half_md4
Directory Hash Seed:   212f32a2-cbb5-b964-a1ff-ac3dbf1a3672
Journal backup:      inode blocks
Cechy kroniki:         journal_incompat_revoke
Rozmiar kroniki:       128M
Długość kroniki:       32768
Sekwencja kroniki:      0x01398e53
Początek kroniki:       26176

Najbardziej interesującymi wpisami są:

Mount count:       5
Maximum mount count:   21
Last checked:       Thu Mar 26 11:50:14 2015
Check interval:      15552000 (6 months)
Next check after:     Tue Sep 22 12:50:14 2015
 • Mount count – informuje ile razy został zamontowany system plików (5)
 • Maximum mount count – informuje po ilu montowaniach wymuszone zostanie sprawdzanie dysków przy pomocy fsck (21)
 • Last checked – zawiera datę ostatniego sprawdzania systemu plików (Thu Mar 26 11:50:14 2015)
 • Next check after – zawiera datę, po której nastąpi wymuszone zostanie sprawdzanie dysków przy pomocy fsck (Sep 22 12:50:14 2015)
 • Check interval – informuje z jaką częstotliwością ma być wymuszone sprawdzenie plików (6 miesięcy od ostatniego sprawdzenia)

Jeśli któraś z wartości (ilość montowań, ilość dni od ostatniego sprawdzenia) zostanie przekroczona, przy następnym restarcie natkniemy się na przymusowe sprawdzanie systemu plików.

Warto przeczytać

Brak powiązanych artykułów

Dodaj komentarz