Zmiana przepustowości interfejsu SATA z 1.5 Gbit/s do 3 Gbit/s za pomocą LSIUtil

Avatar photo
 • Konrad Kowalski
 • 08/08/2017
 • Linux
 • 1 komentarz
HDD

W ostatnim czasie miałem okazję wymieniać dyski twarde w dość leciwym serwerze plików. Serwer wyposażony był w zintegrowany kontroler RAID LSI SAS1068E (SATA II do 3 Gbit/s). Po podłączeniu nowych dysków SATA III przepustowość interfejsów SATA ustawiana była jako 1.5 Gbit/s. Podczas gdy starsze dyski działały z przepustowością 3Gbit/s. Z poziomu BIOSowego konfiguratora zmiana parametrów nie była możliwa. Rozwiązaniem okazało się wymuszenie minimalnej przepustowości za pomocą narzędzia LSIUtil.

Narzędzie LSIUtil można pobrać ze strony Broadcomu, który jakiś czas temu wykupił LSI. Po pobraniu i rozpakowaniu archiwum z narzędziami należy wybrać wersję odpowiednią dla naszego systemu (np. 64bit – Linux /lsiutil.x86_64).

W pierwszym kroku, po uruchomieniu LSIUtil należy wybrać kontroler, do którego podłączone zostały dyski.

LSI Logic MPT Configuration Utility, Version 1.62, January 14, 2009

1 MPT Port found

   Port Name     Chip Vendor/Type/Rev  MPT Rev Firmware Rev IOC
 1. /proc/mpt/ioc0  LSI Logic SAS1068E B2   105   01170000   0

Select a device: [1-1 or 0 to quit] 1

Po wybraniu kontrolera wyświetlone zostanie podstawowe menu konfiguracyjne. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dysków należy skorzystać z opcji 8. Scan for devices.

 1. Identify firmware, BIOS, and/or FCode
 2. Download firmware (update the FLASH)
 4. Download/erase BIOS and/or FCode (update the FLASH)
 8. Scan for devices
10. Change IOC settings (interrupt coalescing)
13. Change SAS IO Unit settings
16. Display attached devices
20. Diagnostics
21. RAID actions
22. Reset bus
23. Reset target
42. Display operating system names for devices
45. Concatenate SAS firmware and NVDATA files
59. Dump PCI config space
60. Show non-default settings
61. Restore default settings
66. Show SAS discovery errors
69. Show board manufacturing information
97. Reset SAS link, HARD RESET
98. Reset SAS link
99. Reset port
 e  Enable expert mode in menus
 p  Enable paged mode
 w  Enable logging

Main menu, select an option: [1-99 or e/p/w or 0 to quit] 8

W przykładzie można zaobserwować opisywaną przeze mnie sytuację z ustawianiem przepustowości na poziomie 1.5 Gbit/s (SAS1068E’s links are 1.5 G, 1.5 G, 1.5 G, 1.5 G).

SAS1068E's links are 1.5 G, 1.5 G, 1.5 G, 1.5 G, down, down, down, down

 B___T___L Type    Vendor  Product     Rev   SASAddress   PhyNum
 0  0  0 Disk    LSILOGIC Logical Volume  3000 

Hidden RAID Devices:

 B___T  Device    Vendor  Product     Rev   SASAddress   PhyNum
 0  3 PhysDisk 0   ATA   WDC WD2000FYYZ-0 1K04 1221000003000000   3
 0  2 PhysDisk 1   ATA   WDC WD2000FYYZ-0 1K04 1221000002000000   2
 0  1 PhysDisk 2   ATA   WDC WD2000FYYZ-0 1K04 1221000001000000   1
 0  4 PhysDisk 3   ATA   WDC WD2000FYYZ-0 1K04 1221000000000000   0

Aby zmienić ustawienia i wymusić minimalną przepustowość na poziomie 3 Gbit/s należy skorzystać z opcji 13. Change SAS IO Unit settings

Main menu, select an option: [1-99 or e/p/w or 0 to quit] 13

Jeśli wcześniej nie zmienialiśmy ustawień kontrolera RAIDu większość opcji możemy pozostawić bez zmian.

SATA Maximum Queue Depth: [0 to 255, default is 32] 
Device Missing Report Delay: [0 to 2047, default is 0] 
Device Missing I/O Delay: [0 to 255, default is 0] 

PhyNum Link   MinRate MaxRate Initiator Target  Port
  0  Enabled   1.5   3.0  Enabled  Disabled Auto
  1  Enabled   1.5   3.0  Enabled  Disabled Auto
  2  Enabled   1.5   3.0  Enabled  Disabled Auto
  3  Enabled   1.5   3.0  Enabled  Disabled Auto
  4  Enabled   1.5   3.0  Enabled  Disabled Auto
  5  Enabled   1.5   3.0  Enabled  Disabled Auto
  6  Enabled   1.5   3.0  Enabled  Disabled Auto
  7  Enabled   1.5   3.0  Enabled  Disabled Auto

W przykładzie porty SATA obsługiwane przez kontroler mogą działać w trybie 1.5 Gbit/s lub 3 Gbit/s. Ze względu na fakt, że z jakiegoś powodu podłączone przeze mnie dyski działały tylko w trybie 1.5 Gbit/s zmodyfikowałem parametr MinRate do poziomu 3.0.

Aby dokonać zmiany należy wybrać link SATA, który chcemy zmienić. Numery do których są podłączone aktualnie dyski można zobaczyć w kolumnie PhyNum wyniku polecenia 8. W moim przypadku było to porty SATA 0,1,2,3.

Wybór portu SATA (pierwszy dysk na porcie 0)

Select a Phy: [0-7, 8=AllPhys, RETURN to quit] 0

Pozostawienie portu w trybie włączonym (wciskamy ENTER)

Link: [0=Disabled, 1=Enabled, default is 1] 

Ustawienie MinRate jako 3.0 Gbps (należy wpisać 1)

MinRate: [0=1.5 Gbps, 1=3.0 Gbps, default is 0] 1

MaxRate pozostawiamy bez zmian 3 Gbit/s (wciskamy ENTER)

MaxRate: [0=1.5 Gbps, 1=3.0 Gbps, default is 1]

Pozostałem opcje możemy pozostawić bez zmian wciskając kilkukrotnie klawisz ENTER.

Initiator: [0=Disabled, 1=Enabled, default is 1] 
Target: [0=Disabled, 1=Enabled, default is 0] 
Port: [0 to 7 for manual config, 8 for auto config, default is 8] 

Po zmianie port 0 będzie działał tylko i wyłącznie w trybie 3 Gbit/s


PhyNum Link   MinRate MaxRate Initiator Target  Port
  0  Enabled   3.0   3.0  Enabled  Disabled Auto
  1  Enabled   1.5   3.0  Enabled  Disabled Auto
  2  Enabled   1.5   3.0  Enabled  Disabled Auto
  3  Enabled   1.5   3.0  Enabled  Disabled Auto
  4  Enabled   1.5   3.0  Enabled  Disabled Auto
  5  Enabled   1.5   3.0  Enabled  Disabled Auto
  6  Enabled   1.5   3.0  Enabled  Disabled Auto
  7  Enabled   1.5   3.0  Enabled  Disabled Auto

Czynność należy wykonać również dla pozostałych portów.

PhyNum Link   MinRate MaxRate Initiator Target  Port
  0  Enabled   3.0   3.0  Enabled  Disabled Auto
  1  Enabled   3.0   3.0  Enabled  Disabled Auto
  2  Enabled   3.0   3.0  Enabled  Disabled Auto
  3  Enabled   3.0   3.0  Enabled  Disabled Auto
  4  Enabled   1.5   3.0  Enabled  Disabled Auto
  5  Enabled   1.5   3.0  Enabled  Disabled Auto
  6  Enabled   1.5   3.0  Enabled  Disabled Auto
  7  Enabled   1.5   3.0  Enabled  Disabled Auto

Po dokonaniu zmian należy wcisnąć klawisz ENTER

Select a Phy: [0-7, 8=AllPhys, RETURN to quit] 

W kolejnych opcjach należy włączyć Persistence (należy wpisać 1)

Persistence: [0=Disabled, 1=Enabled, default is 0] 1

Resztę opcji można pozostawić bez zmian

Physical mapping: [0=None, 1=DirectAttach, 2=EnclosureSlot, default is 2] 
Number of Target IDs to reserve: [0 to 32, default is 8] 

Aby wprowadzone zmiany zostały wprowadzone w tej chwili, należy zresetować porty korzystając z opcji 99. Reset port

Main menu, select an option: [1-99 or e/p/w or 0 to quit] 99

Resetting port...

Po restarcie portu można sprawdzić aktualne ustawienia portów SATA

Main menu, select an option: [1-99 or e/p/w or 0 to quit] 8

Porty SATA od teraz powinny działać z przepustowością 3 Gbit/s.

SAS1068E's links are 3.0 G, 3.0 G, 3.0 G, 3.0 G, down, down, down, down

 B___T___L Type    Vendor  Product     Rev   SASAddress   PhyNum
 0  0  0 Disk    LSILOGIC Logical Volume  3000 

Hidden RAID Devices:

 B___T  Device    Vendor  Product     Rev   SASAddress   PhyNum
 0  3 PhysDisk 0   ATA   WDC WD2000FYYZ-0 1K04 1221000003000000   3
 0  2 PhysDisk 1   ATA   WDC WD2000FYYZ-0 1K04 1221000002000000   2
 0  1 PhysDisk 2   ATA   WDC WD2000FYYZ-0 1K04 1221000001000000   1
 0  8 PhysDisk 3   ATA   WDC WD2000FYYZ-0 1K04 1221000000000000   0

Warto przeczytać

Brak powiązanych artykułów

1 komentarz

Możesz dodawać komentarze do tego artykułu.


 • Dzięki :). Od wczoraj się z tym męczę a tu rozwiązanie leży gotowe!

  Sebastian 5 lat ago Reply


Dodaj komentarz