Wyświetlanie adresu MAC karty sieciowej VM za pomocą CLI w XenServer

Avatar photo
Citrix XenServer

Wiersz poleceń w Citrix XenServer posiada bardzo rozbudowaną funkcjonalność i umożliwia wykonanie praktycznie każdej operacji, która może być potrzebna administratorowi systemu. Jedną z takich operacji może być wyświetlenie adresu MAC karty sieciowej wybranej maszyny wirtualnej.

Aby uzyskać adres MAC, w pierwszej kolejności należy uzyskać identyfikator VM. W celu wyświetlenia listy maszyn wirtualnych można skorzystać z polecenia xe vm-list. Po pojawieniu się listy maszyn wirtualnych należy zanotować uuid VM, której MAC adres chcemy poznać.

[root@xen6 ~]# xe vm-list
uuid ( RO)      : 1cdbeb72-5241-6ddd-61a1-39a80b1cb8dc
   name-label ( RW): Intranet
  power-state ( RO): halted

Kolejnym krokiem jest wylistowanie wszystkich wirtualnych interfejsów sieciowych przypisanych do wybranej maszyny wirtualnej. Listę można uzyskać za pomocą polecenia xe vif-list vm-uuid=UUID_MASZYNY_WIRTUALNEJ. Tak jak w poprzednim kroku należy zanotować uuid interfejsu.

[root@xen6 ~]# xe vif-list vm-uuid=1cdbeb72-5241-6ddd-61a1-39a80b1cb8dc
uuid ( RO)      : 4e35b975-77b4-1335-bc66-443b867501a5
     vm-uuid ( RO): 1cdbeb72-5241-6ddd-61a1-39a80b1cb8dc
     device ( RO): 0
  network-uuid ( RO): 5e7a4fa2-d61c-775c-c6e1-d77532b8fff0

Aby wyświetlić szczegółowe infomracje na temat wirtualnego interfejsu siciowego, w tym MAC adresu należy użyć polecenia xe vif-param-list uuid=UUID_INTERFEJSU_SICIOWEGO.


[root@xen6 ~]# xe vif-param-list uuid=4e35b975-77b4-1335-bc66-443b867501a5
uuid ( RO)            : 4e35b975-77b4-1335-bc66-443b867501a5
           vm-uuid ( RO): 1cdbeb72-5241-6ddd-61a1-39a80b1cb8dc
        vm-name-label ( RO): Intranet
     allowed-operations (SRO): attach
     current-operations (SRO):
           device ( RO): 0
             MAC ( RO): 16:06:ab:35:a6:a7
      MAC-autogenerated ( RO): true
             MTU ( RO): 1500
     currently-attached ( RO): false
     qos_algorithm_type ( RW):
    qos_algorithm_params (MRW):
  qos_supported_algorithms (SRO):
        other-config (MRW):
        network-uuid ( RO): 5e7a4fa2-d61c-775c-c6e1-d77532b8fff0
     network-name-label ( RO): VLAN 2 serwer
         io_read_kbs ( RO): 
        io_write_kbs ( RO): 

Warto przeczytać

Brak powiązanych artykułów

Dodaj komentarz