Wgrywanie obrazów ISO na serwer Proxmox VE

Avatar photo
  • Konrad Kowalski
  • 12/03/2018
  • Proxmox VE
  • 0 komentarzy
Proxmox VE

W celu zainstalowania systemu operacyjnego na maszynie wirtualnej w Proxmox VE wymagany jest nośnik instalacyjny systemu gościa. W Proxmox VE istnieje możliwość wykorzystania fizycznego napędu podłączonego do serwera lub obrazów ISO, co jest zdecydowanie wygodniejszym rozwiązaniem. W przypadku stosowania pojedynczego serwera wirtualizacji (a nie klastrów – tutaj lepiej zrobić oddzielne repozytorium udostępnianie przez np. NFS) obraz ISO można wgrać do lokalnego systemu plików wybranego serwera.

W domyślnej instalacji Proxmox VE tworzy dwa repozytoria:

Proxmox VE - domyślne repozytoria na dane

Proxmox VE – domyślne repozytoria na dane


local – katalog w systemie plików, służący do przechowywania kopii zapasowych, obrazów ISO i kontenerów
local-lvm – wolumin LVM służący do przechowywania obrazów dysków twardych maszyn wirtualnych i kontenerów

Aby wgrać na serwer obraz ISO należy wybrać w WebUI repozytorium przeznaczone do przechowywania obrazów ISO (w domyślnych instalacjach local). Następnie należy przejść do sekcji Content i kliknąć przycisk Upload.

Proxmox VE - zawartość repozytorium local

Proxmox VE – zawartość repozytorium local

W oknie upload należy wskazać obraz ISO, który ma zostać wgrany na serwer.

Proxmox VE - upload obrazu ISO

Proxmox VE – upload obrazu ISO

Po poprawnym wgraniu obrazu na serwer pojawi się on na liście zawartości wybranego repozytorium.

Proxmox VE - zawartość rezytorium local po wgraniu obrazu ISO

Proxmox VE – zawartość rezytorium local po wgraniu obrazu ISO

Obraz ISO będzie również dostępny w oknie dialogowym służącym do tworzenia nowej maszyny wirtualnej.

Proxmox VE - wgrany obraz ISO jest dostępny podczas tworzenia nowej maszyny wirtualnej

Proxmox VE – wgrany obraz ISO jest dostępny podczas tworzenia nowej maszyny wirtualnej

Innym sposobem na wgranie obrazu ISO jest pominięcie interfejsu webowego. Zamiast wgrywać obraz przez WebUI można użyć klienta SCP i wgrać plik bezpośrednio w ścieżkę systemową repozytorium. Domyślne repozytorium local znajduję się w ścieżce /var/lib/vz/, obrazy ISO należy umieścić w jednym z podkatalogów template/iso.

Pełna ścieżka do wgrania ISO przez SCP: /var/lib/vz/template/iso

root@pve9:/var/lib/vz/template/iso# ls -la
total 296968
drwxr-xr-x 2 root root      4096 Jan 24 14:03 .
drwxr-xr-x 5 root root      4096 Jan 23 12:43 ..
-rw------- 1 root root 304087040 Jan 24 14:03 debian-9.3.0-amd64-netinst.iso

Warto przeczytać

Dodaj komentarz