Dell PowerEdge 14th – Lifecycle Controller: Unable to connect to FTP server

Konrad Kowalski
DELL-EMC logo

Serwery DELL PowerEdge 14 generacji posiadają wbudowany Lifecycle Controller, narzędzie o dość szerokim zastosowaniu. Dzięki niemu można m.in. dokonać aktualizacji firmware komponentów zainstalowanych w serwerze. Jedną z najwygodniejszych opcji jest aktualizacja bezpośrednio z serwerów FTP firmy DELL. W domyślnej konfiguracji FTP w Lifecycle Controller możemy napotkać na błędny adres serwera z aktualizacjami co prowadzi do wystąpienia błędu: Unable to connect to FTP server (LNK0004).

Domyślne ustawienia serwera DELL PowerEdge 14 wyglądają następująco. Serwer docelowy: downloads.dell.com

Dell PowerEdge G14 - Lifecycle Controler - Unable to connect to FTP server - domyślne ustawienia

Próba połączenia zakończy się niepowodzeniem.

Dell PowerEdge G14 - Lifecycle Controler - Unable to connect to FTP server (LNK0004)

Rozwiązaniem problemu jest zmiana adresu na ftp.dell.com
Dell PowerEdge G14 - Lifecycle Controler - Unable to connect to FTP server - prawidłowe ustawienia

Po zmianie adresu, powinna ukazać się lista dostępnych do pobrania aktualizacji.

Dell PowerEdge G14 - Lifecycle Controler - Unable to connect to FTP server - dostępne aktualizacje

Dodaj komentarz