Odczyt atrybutów SMART dysków twardych z DELL PERC

Avatar photo
DELL-EMC logo

Kontrolery DELL PowerEdge RAID Controller (PERC) do działania wykorzystują najczyściej układy LSI (Avago/Broadcom). Do monitorowania parametrów SMART dysków twardych można wykorzystać standardowe narzędzia dostępne w systemach Linux, wchodzące np. w skład pakietu smartmontools.

Instalacja pakietu smartmontools

Aby rozpocząć monitorowania parametrów SMART należny zainstalować pakiet smartmontools.

apt install smartmontools

Po instalacji pakietu w systemie dostępne będzie polecenie smartctl.

Widoczność RAID z kontrolera PERC w systemie

RAID utworzony na kontrolerach DELL PowerEdge RAID Controller (PERC) widoczny jest w systemie najczęściej jako pojedynczy dysk twardy (przestrzeń dyskowa).

W poniższym przykładzie przedstawiony został widok polecenia fdisk -l. Wolumin RAID widoczny jest w systemie jako dysk /dev/sda

Dysk /dev/sda: 14,6 TiB, bajtów: 16000900661248, sektorów: 31251759104
Model dysku: PERC H740P Adp 
Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 262144 / 1048576
Typ etykiety dysku: gpt
Identyfikator dysku: A9E0CA59-B5F0-429F-92DE-3A8F0D1F0723

Urządzenie  Początek   Koniec   Sektory Rozmiar Typ
/dev/sda1     2048   999423   997376  487M System EFI
/dev/sda2    999424   1998847   999424  488M Linux - system plików
/dev/sda3   1998848  490280959  488282112 232,9G Linux - system plików
/dev/sda4 31189258240 31251757055  62498816  29,8G Linux swap
/dev/sda5  490280960 31189258239 30698977280  14,3T Linux LVM

Sprawdzanie parametrów SMART dysków twardych wchodzących w skład RAID PERC

Standardowym poleceniem wyświetlając tablicę SMART dysku jest smartctl -a /dev/sda , gdzie /dev/sda to wybrany przez nas dysk. Jednakże w przypadku kontrolerów RAID nie uzyskamy praktycznie żadnych informacji.

smartctl -a /dev/sda
smartctl 6.6 2017-11-05 r4594 [x86_64-linux-4.19.0-6-amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-17, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

Smartctl open device: /dev/sda failed: DELL or MegaRaid controller.

Aby uzyskać szczegółowe infomracje na temat konkretnego dysku twardego należy do polecenia smartctl dodać dodatkowe parametry

 smartctl -a /dev/sda -d megaraid,N

N jest numerem dysku np. 0

smartctl -a /dev/sda -d megaraid,0

smartctl 6.6 2017-11-05 r4594 [x86_64-linux-4.19.0-6-amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-17, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:   ST4000NM0265-2DC107
Serial Number:  XXXXXXXX
LU WWN Device Id: 5 000c50 0b05fbb9e
Add. Product Id: DELL(tm)
Firmware Version: DB32
User Capacity:  4 000 787 030 016 bytes [4,00 TB]
Sector Size:   512 bytes logical/physical
Rotation Rate:  7200 rpm
Form Factor:   3.5 inches
Device is:    Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is:  ACS-3 T13/2161-D revision 5
SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:  Fri Apr 24 12:51:44 2020 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Status not supported: ATA return descriptor not supported by controller firmware
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
Warning: This result is based on an Attribute check.

General SMART Values:
Offline data collection status: (0x82) Offline data collection activity
 was completed without error.
 Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:   (  0) The previous self-test routine completed
 without error or no self-test has ever 
 been run.
Total time to complete Offline 
data collection: (  90) seconds.
Offline data collection
capabilities:  (0x7b) SMART execute Offline immediate.
 Auto Offline data collection on/off support.
 Suspend Offline collection upon new
 command.
 Offline surface scan supported.
 Self-test supported.
 Conveyance Self-test supported.
 Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering power-saving mode. Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported. General Purpose Logging supported. 
Short self-test routine recommended polling time: (  2) minutes.
Extended self-test routine recommended polling time:  ( 405) minutes.
Conveyance self-test routine recommended polling time:  (  3) minutes.
SCT capabilities: (0x50bd) 
 SCT Status supported.
 SCT Error Recovery Control supported.
 SCT Feature Control supported.
 SCT Data Table supported.

SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME     FLAG   VALUE WORST THRESH TYPE   UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
 1 Raw_Read_Error_Rate   0x010f  077  064  ---  Pre-fail Always    -    46986296
 3 Spin_Up_Time      0x0103  093  093  ---  Pre-fail Always    -    0
 4 Start_Stop_Count    0x0032  100  100  ---  Old_age  Always    -    52
 5 Reallocated_Sector_Ct  0x0133  100  100  ---  Pre-fail Always    -    0
 7 Seek_Error_Rate     0x000f  076  060  ---  Pre-fail Always    -    40059029
 9 Power_On_Hours     0x0032  083  083  ---  Old_age  Always    -    15347 (239 110 0)
 10 Spin_Retry_Count    0x0013  100  100  ---  Pre-fail Always    -    0
 12 Power_Cycle_Count    0x0032  100  100  ---  Old_age  Always    -    50
184 End-to-End_Error    0x0032  100  100  ---  Old_age  Always    -    0
187 Reported_Uncorrect   0x0032  100  100  ---  Old_age  Always    -    0
188 Command_Timeout     0x0032  100  100  ---  Old_age  Always    -    0
189 High_Fly_Writes     0x003a  100  100  ---  Old_age  Always    -    0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022  066  062  ---  Old_age  Always    -    34 (Min/Max 32/37)
191 G-Sense_Error_Rate   0x0032  099  099  ---  Old_age  Always    -    3417
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032  100  100  ---  Old_age  Always    -    594
193 Load_Cycle_Count    0x0032  099  099  ---  Old_age  Always    -    2287
194 Temperature_Celsius   0x0022  034  040  ---  Old_age  Always    -    34 (0 15 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a  002  001  ---  Old_age  Always    -    46986296
196 Reallocated_Event_Count 0x0032  100  100  ---  Old_age  Always    -    0
197 Current_Pending_Sector 0x0012  100  100  ---  Old_age  Always    -    0
198 Offline_Uncorrectable  0x0010  100  100  ---  Old_age  Offline   -    0
199 UDMA_CRC_Error_Count  0x003e  200  200  ---  Old_age  Always    -    0
240 Head_Flying_Hours    0x0000  100  253  ---  Old_age  Offline   -    15102 (201 96 0)
241 Total_LBAs_Written   0x0000  100  253  ---  Old_age  Offline   -    5876501419
242 Total_LBAs_Read     0x0000  100  253  ---  Old_age  Offline   -    745059530429

SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged

SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description  Status         Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline    Completed without error    00%     9     -
# 2 Vendor (0xdf)    Completed without error    00%     3     -
# 3 Short offline    Completed without error    00%     1     -

SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
  1    0    0 Not_testing
  2    0    0 Not_testing
  3    0    0 Not_testing
  4    0    0 Not_testing
  5    0    0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
 After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.

Polecenia pozwalające sprawdzić parametry SMART dla 8 dyskowego RAIDu

smartctl -a /dev/sda -d megaraid,0
smartctl -a /dev/sda -d megaraid,1
smartctl -a /dev/sda -d megaraid,2
smartctl -a /dev/sda -d megaraid,3
smartctl -a /dev/sda -d megaraid,4
smartctl -a /dev/sda -d megaraid,5
smartctl -a /dev/sda -d megaraid,6
smartctl -a /dev/sda -d megaraid,7

Jeśli numer dysku będzie nie poprawny lub spoza zakresu otrzymamy następującą informację

Smartctl open device: /dev/sda [megaraid_disk_08] failed: INQUIRY failed

Warto przeczytać

Dodaj komentarz