Lighttpd i wordpress – Linki SEO friendly

Avatar photo
 • Konrad Kowalski
 • 25/01/2011
 • Lighttpd
 • 0 komentarzy
Lighttpd

Domyślnie WordPress używa adresów URL ze znakami zapytania i liczbami, jednak format bezpośrednich odnośników może zostać zmodyfikowany.

Działanie takie może mieć na celu poprawienie estetyki blogu, jego dostępności czy stworzenie przyjaznych dla wyszukiwarek internetowych odnośników.

Używając Apache wystarczy stworzyć odpowiedni plik .htaccess korzystający z mod_rewrite. W Lighttpd jest podobnie a nawet prościej.

Linki SEO friendly dla jednego bloga (jeden blog w katalogu)

W wordpressie przechodzimy do menu Opcje a następnie Bezpośrednie odnośniki.
Zaznaczamy tam Własny format a w pole obok wpisujemy:

/%year%/%monthnum%/%day%/%postname%/

a następnie zapisujemy zmiany.

Teraz pora przejść do konfiguracji Lighttpd.
W tym celu otwieramy plik konfiguracyjny:

nano /etc/lighttpd/lighttpd.conf

Szukamy w pliku miejsca gdzie znajduje się wpis dotyczący naszego bloga (u ciebie może to wyglądać inaczej)

$HTTP["host"] == "blog.kowalsio.com" {
  server.document-root = "/home/lighttpd/blog_kowalsio/"
  server.errorlog = "/var/log/lighttpd/kblog_error.log"
  accesslog.filename = "/var/log/lighttpd/kblog_access.log"
}

dopisujemy:

server.error-handler-404 = "/index.php?error=404"

wpis powinien wyglądać mniej więcej tak:

$HTTP["host"] == "blog.kowalsio.com" {
  server.document-root = "/home/lighttpd/blog_kowalsio/"
  server.errorlog = "/var/log/lighttpd/kblog_error.log"
  accesslog.filename = "/var/log/lighttpd/kblog_access.log"
  server.error-handler-404 = "/index.php?error=404"
}

Restartujemy:

 /etc/init.d/lighttpd restart

I powinno zacząć działać.

Linki SEO friendly dla kilku blogów (w podkatalogach katalogu głównego)

Dla kilku blogów umieszczonych w podkatalogach głównego katalogu serwera WWW:

Blog1: /home/lighttpd/blog1 (http://kowalsio.com/blog1)
Blog2: /home/lighttpd/blog2 (http://kowalsio.com/blog2)
Są w jednym katalogu - lighttpd

Należy podobnie jak w poprzednich punktach ustawić opcje odnośników bezpośrednich w wordpressie a następnie wy edytować plik lighttpd.conf. Odszukujemy miejsca gdzie jest konfiguracja danej strony (kowalsio.com)

$HTTP["host"] == "kowalsio.com" {
...
}

I wrzucamy do niego taką dyrektywę:

$HTTP["url"] =~ "^/blog1($|/)" { server.error-handler-404 = "/blog1/index.php?error=404" }
$HTTP["url"] =~ "^/blog2($|/)" { server.error-handler-404 = "/blog2/index.php?error=404" }

Warto przeczytać

Dodaj komentarz