Zmiana serwera Pool Master w Citrix XenServer

Avatar photo
Citrix XenServer

Zmiany serwera pełniącego rolę pool master w XenServer możemy dokonać za pomocą kilku poleceń z poziomu CLI.

Pierwszym krokiem przed zmianą pool master’a jest wyłączenie funkcji HA (High Availability). Aby sprawdzić czy jest aktywna należy wydać następujące polecenie:

xe pool-list params=name-label,uuid,ha-enabled
uuid ( RO)     : b6a482a0-5a83-f93b-a07c-b6aa6f9fa458
  name-label ( RW): XenServer71
  ha-enabled ( RO): false

W przykładzie HA jest już wyłączone

ha-enabled ( RO): false

W przypadku otrzymania wartości true, należy wyłączyć HA następującą komendą:

xe pool-ha-disable

W kolejnym etapie należy odnaleźć identyfikator (uuid) serwera, który obecnie pełni funkcję pool master oraz uuid serwera, który ma nim docelowo zostać.

xe pool-list 
uuid ( RO)        : b6a482a0-5a83-f93b-a07c-b6aa6f9fa458
     name-label ( RW): XenServer71
  name-description ( RW): Xenserver 7.1
       master ( RO): a963a6e3-0bdd-4029-9e1c-8f45cc11652a
     default-SR ( RW): 

W przykładzie serwer główny (master) posiada następujący uuid

master ( RO): a963a6e3-0bdd-4029-9e1c-8f45cc11652a

Następnie listujemy hosty w pooli XenServer i notujemy uuid serwera docelowego. W przykładzie xen12 (uuid=a963a6e3-0bdd-4029-9e1c-8f45cc11652a) pełni funkcję obecnego serwera pool master, a jako docelowy nowy serwer główny możemy wybrać, któryś z pozostałych np. xen14 (uuid=c7676299-9b43-4423-bfc5-692f5a03fde1).

xe host-list

uuid ( RO)        : c7676299-9b43-4423-bfc5-692f5a03fde1
     name-label ( RW): xen14
  name-description ( RW): XenServer 7.1 - Host-14

uuid ( RO)        : a963a6e3-0bdd-4029-9e1c-8f45cc11652a
     name-label ( RW): xen12
  name-description ( RW): XenServer 7.1 - Host-12

uuid ( RO)        : f55ed9f2-ed62-47e8-8a3b-72c1dae2283a
     name-label ( RW): xen7
  name-description ( RW): XenServer 7.1 - Host-7

Aby dokonać zmiany należy wykorzystać polecenie pool-designate-new-master (parametr host-uuid jest identyfikatorem nowego pool master)

xe pool-designate-new-master host-uuid=c7676299-9b43-4423-bfc5-692f5a03fde1

Po zmianie pool mastera należy ponownie aktywować HA (jeśli wcześniej było aktywne)

xe pool-ha-enable

Warto przeczytać

Dodaj komentarz