Aktywacja Jumbo Frames na przełącznikach HP Procurve / Aruba

Avatar photo
hpe procurve aruba networks

Maximum Transmission Unit (MTU) to rozmiar największego datagramu (w bajtach), który można przekazać przez warstwę protokołu komunikacyjnego. Między dwoma hostami IP w celu uniknięcia fragmentacji. W momencie otrzymania przez urządzenie sieciowe fragmentu większego od rozmiaru MTU jest dzielony na mniejsze fragmenty lub odrzucane. Historycznie maksymalna wielkość ramki Ethernet wynosiła 1500 bajtów. Ramki większe od tego rozmiaru były nazywane jumbo frames.

Ramka Ethernet wykorzystuje nagłówek o stałym rozmiarze. Nagłówek nie zawiera danych użytkownika i stanowi dodatkowy narzut podczas transmisji. Przesyłanie ramek o większej wielkości jest bardziej wydajne ponieważ stosunek miedzy przesyłanymi nagłówkami a danymi jest lepszy (mniej ramek, mniej nagłówków, więcej danych).

W ogólnym przypadku jumbo frames warto używać w dedykowanej do tego sieci, VLANnie oraz z urządzeniami potrafiącymi je obsłużyć. Dobrym przykładem zastosowania są wydzielone sieci SAN lub storage, gdzie wzrost wydajności dzięki wykorzystaniu większych ramek może być zauważalny. We wszystkich innych sytuacjach wzrost może być mało odczuwany i nie warty czasu poświęconego na ich konfigurację. W przypadku posiadania klientów nie obsługujących poprawnie ramek z wyższym MTU może doprowadzić to do ich spowolnienia lub problemów z łącznością sieciową.

Aktywacja Jumbo Frames na przełącznikach HP Procurve / Aruba

W przełącznikach HP Procurve / Aruba jumbo frames można aktywować poziomie VLANu.
Aby sprawdzić aktualny status jumbo frames w różnych VLANach należy wydać polecenie show vlans zwracając szczególną uwagę na kolumnę Jumbo.

Aruba-2930F-24G-4SFPP(config)# show vlans

 Status and Counters - VLAN Information

 Maximum VLANs to support : 256         
 Primary VLAN : DEFAULT_VLAN 
 Management VLAN :        

 VLAN ID Name               | Status   Voice Jumbo
 ------- -------------------------------- + ---------- ----- -----
 1    DEFAULT_VLAN           | Port-based No  No  
 2    serwer              | Port-based No  No  
 5    local              | Port-based No  No  
 6    cluster             | Port-based No  No  
 10   storage             | Port-based No  No  
 66   cluster-inside          | Port-based No  No  

Można też użyć polecenia show vlan NUMER-VLANU (linia z wpisem Jumbo)

Aruba-2930F-24G-4SFPP(config)# show vlans 66

 Status and Counters - VLAN Information - VLAN 66

 VLAN ID : 66   
 Name : cluster-inside         
 Status : Port-based
 Voice : No 
 Jumbo : No 
 Private VLAN : none   
 Associated Primary VID : none   
 Associated Secondary VIDs : none                

 Port Information Mode   Unknown VLAN Status  
 ---------------- -------- ------------ ----------
 18        Untagged Learn    Up    
 19        Untagged Learn    Down   
 20        Untagged Learn    Up    
 21        Untagged Learn    Up    
 22        Untagged Learn    Up    
 23        Untagged Learn    Up    
 24        Untagged Learn    Up  

Switche HP Procurve / Aruba obsługują jumbo frames z zakresu 1518-9216 bajtów. Aktualne ustawienia można sprawdzić poleceniem show jumbos.

Aruba-2930F-24G-4SFPP(config)# show jumbos 

 Jumbos Global Values

 Configured : Max Frame Size : 9216   IP-MTU : 9198
 In Use   : Max Frame Size : 9216   IP-MTU : 9198

Zmiany można dokonać poleceniem jumbo max-frame-size oraz wartość z zakresu 1518-9216.

Aby aktywować jumbo frames dla vlanu należy użyć polecenia vlan NUMER-VLANU jumbo.

vlan 66 jumbo
write memory
show vlans

 Status and Counters - VLAN Information

 Maximum VLANs to support : 256         
 Primary VLAN : DEFAULT_VLAN 
 Management VLAN :        

 VLAN ID Name               | Status   Voice Jumbo
 ------- -------------------------------- + ---------- ----- -----
 1    DEFAULT_VLAN           | Port-based No  No  
 2    serwer              | Port-based No  No  
 5    local              | Port-based No  No  
 6    cluster             | Port-based No  No  
 10   storage             | Port-based No  No  
 66   cluster-inside          | Port-based No  Yes 

Warto przeczytać

Dodaj komentarz