Aktywacja Jumbo Frames w systemie Debian Linux

Avatar photo
 • Konrad Kowalski
 • 08/01/2018
 • Debian
 • 0 komentarzy
Debian

Maximum Transmission Unit (MTU) to rozmiar największego datagramu (w bajtach), który można przekazać przez warstwę protokołu komunikacyjnego. Między dwoma hostami IP w celu uniknięcia fragmentacji. W momencie otrzymania przez urządzenie sieciowe fragmentu większego od rozmiaru MTU jest dzielony na mniejsze fragmenty lub odrzucane. Historycznie maksymalna wielkość ramki Ethernet wynosiła 1500 bajtów. Ramki większe od tego rozmiaru były nazywane jumbo frames.

Aktywacja Jumbo Frames w systemie Debian Linux

Aktualną wartość MTU interfejsu sieciowego można wyświetlić za pomocą polecenia ip link show

root@cluster:~# ip link show | grep mtu
1: lo: mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default 
2: eth0: mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
3: eth1: mtu 1500 qdisc mq state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
4: eth2: mtu 1500 qdisc mq state UP mode DEFAULT group default qlen 1000

W celu ustawienia nowej wartości MTU należy użyć polecenia ip link set INTERFEJS mtu WARTOŚĆ

ip link set mtu 

Przykład dla interfejsu eth2:

ip link set eth2 mtu 9000

W większość przypadków zmiany zostaną wprowadzone natychmiast. Interfejs wyłączy się i włączy ponownie z nową wartością MTU), w innym przypadku należy użyć polecenia ifdown eth2 / ifup eth2.

[14520488.641791] igb 0000:02:00.1 eth1: igb: eth2 NIC Link is Down
[14520494.911053] igb 0000:02:00.1 eth1: igb: eth2 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX/TX
[14520619.511853] igb 0000:02:00.1 eth1: igb: eth2 NIC Link is Down
[14520636.465551] igb 0000:02:00.1 eth1: igb: eth2 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX
[14523549.140492] igb 0000:02:00.1: changing MTU from 1500 to 9000
[14523552.120233] igb 0000:02:00.1 eth1: igb: eth2 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX

Wprowadzone za pomocą polecenia ip link set zmiany będą działały tylko do restartu serwera. Aby były one zachowane na stałe należy zmodyfikować plik /etc/network/interfaces dodając do konfiguracji interfejsu linie

 mtu 9000 
auto eth2
iface eth2 inet static
    address 192.168.88.1
    netmask 255.255.255.0
    mtu 9000

Aby jumbo frames działały prawidłowo należy je aktywować również na przełączniku sieciowym lub routerze. Jeśli korzystacie w przełączników HP Procurve / Aruba polecem przeczytać następujący artykuł: Aktywacja Jumbo Frames na przełącznikach HP Procurve / Aruba

Warto przeczytać

Dodaj komentarz