Konfiguracja aktualizacji Proxmox VE (pve-enterprise – Unauthorized)

Avatar photo
  • Konrad Kowalski
  • 19/02/2018
  • Proxmox VE
  • 0 komentarzy
Proxmox VE

Proxmox VE jest platformą wirtualizacji bazującej na dystrybucji Debian Linux. W domyślnej konfiguracji, w celu aktualizacji, system pobiera dane z oficjalnych repozytoriów Debiana oraz repozytorium udostępnianego przez projekt Proxmox. Domyślne aktywowane repozytorium Proxmox VE Enterprise Repository przeznaczone jest dla osób, które wykupiły odpowiedni pakiet wparcia. W przypadku braku subskrypcji próba połączenia z repozytorium pve-enterprise zakończy się błędem 401 Unauthorized, a do aktualizacji możliwe będą tylko pakiety z repozytorium Debiana.

Proxmox VE - pve-enterprise unauthorized

Proxmox VE – pve-enterprise unauthorized

Proxmox VE utrzymuje trzy rodzaje repozytoriów:
Proxmox VE Enterprise Repository – domyślnie aktywne po instalacji Proxmox VE, przeznaczone dla osób, które wykupiły odpowiednią subskrypcję. Według twórców zawiera najbardziej przetestowane i stabilne wersje oprogramowania dostarczanego przez Proxmox. Zalecane do używania w środowiskach produkcyjnych.

Proxmox VE No-Subscription Repository – nie wymaga subskrypcji, przetestowane w mniejszym stopniu pakiety dostarczane przez Proxmox, teoretycznie nie zalecane w środowiskach produkcyjnych. Ja używam tego repozytorium od dłuższego czasu i jak do tej pory nie spotkałem się z większymi problemami.

Proxmox VE Test Repository – najnowsze pakiety, udostępnione przez developerów do testowania nowych ulepszeń i funkcjonalności. Do środowisk produkcyjnych na pewno się nie nadają.

Błąd podczas aktualizacji wynika z braku aktywnej subskrypcji dla repozytorium Proxmox VE Enterprise Repository.

W: The repository 'https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch Release' does not have a Release file.
E: Failed to fetch https://enterprise.proxmox.com/debian/pve/dists/stretch/pve-enterprise/binary-amd64/Packages  401  Unauthorized
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
TASK ERROR: command 'apt-get update' failed: exit code 100

Jeśli takowej subskrypcji nie posiadamy w celu pobierania aktualizacji należy przełączyć się na repozytorium Proxmox VE No-Subscription Repository. Aby to zrobić należy w pierwszej kolejności wyłączyć repozytorium pve-enterprise. Definicja repozytorium znajduje się w pliku /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list. W pliku należy za komentować repozytorium enterprise:

#deb https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch pve-enterprise

a następnie w pliku /etc/apt/sources.list dodać nowe wpisy dotyczące repozytorium pve-no-subscription

deb http://ftp.debian.org/debian stretch main contrib

# PVE pve-no-subscription repository provided by proxmox.com,
# NOT recommended for production use
deb http://download.proxmox.com/debian/pve stretch pve-no-subscription

# security updates
deb http://security.debian.org stretch/updates main contrib

Po wprowadzeniu zmian w repozytoriach, w WebUI Proxmox należy kliknąć w przycisk refresh. Alternatywnie można użyć polecenia apt-get update z konsoli Proxmoxa. Od tej chwili możliwe będzie aktualizowanie pakietów dostarczanych przez Proxmox.

Proxmox VE  - aktualizacja listy pakietów bez błędów

Proxmox VE – aktualizacja listy pakietów bez błędów

Aktualne listy repozytoriów można odnaleźć na stronie: https://pve.proxmox.com/wiki/Package_Repositories

Warto przeczytać

Dodaj komentarz