Synchronizacja czasu (NTP) w Proxmox VE

 • Konrad Kowalski
 • 05/03/2018
 • Proxmox VE
 • 0 komentarzy
Proxmox VE

Synchronizacja czasu (NTP) jest bardzo ważnym elementem, który ma wpływ na poprawne działanie wielu systemów. Podobnie jest w Proxmox VE, w szczególności w instalacjach wieloserwerowych (klastrach) oraz podczas używania systemu plików Ceph, który w przypadku braku synchronizacji czasu między serwerami może po prostu przestać działać.

Proxmox VE w domyślnej konfiguracji synchronizuje czas z grupami serwerów NTP widocznymi pod adresami 0.debian.pool.ntp.org 1.debian.pool.ntp.org 2.debian.pool.ntp.org 3.debian.pool.ntp.org, nie każdy administrator chce z nich korzystać. W przypadku, gdy chcemy użyć innych serwerów np. wewnętrznych serwerów NTP w sieci lokalnej należy dokonać zmian w konfiguracji usługi systemd-timesyncd.

Konfiguracja znajduje się w pliki /etc/systemd/timesyncd.conf. Aby dodać własne serwery należy w sekcji [Time] dodać wpis:

NTP=adres.servera1.ntp adres.servera2.ntp 
# This file is part of systemd.
#
# systemd is free software; you can redistribute it and/or modify it
# under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# Entries in this file show the compile time defaults.
# You can change settings by editing this file.
# Defaults can be restored by simply deleting this file.
#
# See timesyncd.conf(5) for details.

[Time]
NTP=adres.servera1.ntp adres.servera2.ntp
#FallbackNTP=0.debian.pool.ntp.org 1.debian.pool.ntp.org 2.debian.pool.ntp.org 3.debian.pool.ntp.org  

Po wprowadzeniu zmian należy zrestartować usługę synchornizacji czasu.

systemctl restart systemd-timesyncd

Od tej chwili server Proxmox VE powinien synchronizować się ze wskazanymi w konfiguracji serwerami NTP.

Dodaj komentarz