Jak pominąć sprawdzanie dysków fsck podczas startu systemu

Avatar photo
  • Konrad Kowalski
  • 22/02/2018
  • Linux
  • 0 komentarzy
wylaczanie fsck podczas startu systemu

Fsck jest bardzo pożytecznym narzędziem służącym do sprawdzania integralności systemu plików. Jest uruchamiany najczęściej podczas startu systemu operacyjnego lub ręcznie przez administratora. Skanowanie systemu plików, w zależności od jego wielkości i rodzaju może zająć bardzo dużo czasu, co w sytuacji wystąpienia nie zaplanowanego restartu np. serwera plików może okazać się dość kłopotliwe. Jest jednak sposób aby pominąć skanowanie – dodanie parametrów startowych w menu GRUB.

Aby pominąć sprawdzanie systemu plików w menu GRUB należy dodać dodatkowy argument fastboot. W tym celu po pojawieniu się menu GRUB należy wybrać domyślną opcję startową systemu a następnie zamiast klawisza ENTER wcisnąć klawisz e, który umożliwi edytowanie parametrów startowych.

Menu startowe GRUB

Menu startowe GRUB

W nowym oknie należy odnaleźć linię zaczynającą się od słowa linux

GRUB - Ustawienia startowe

GRUB – Ustawienia startowe

Na jej końcu należy dopisać opcję fastboot

GRUB - dodana opcja fastboot

GRUB – dodana opcja fastboot

Po wprowadzeniu zmian należy wcisnąć kombinację klawiszy CTRL + X w celu uruchomienia systemu ze zmodyfikowanymi parametrami. Podczas startu sprawdzanie dysków przez fsck zostanie pominięte. Modyfikacja parametrów z poziomu menu startowego jest operacją jednorazową, po kolejnym restarcie opcja fastboot nie będzie zachowana.

Warto przeczytać

Brak powiązanych artykułów

Dodaj komentarz