Proxmox VE – dodawanie konsoli szeregowej (serial console) do maszyny wirtualnej

Avatar photo
  • Konrad Kowalski
  • 05/04/2018
  • Proxmox VE
  • 0 komentarzy
Proxmox VE

Dodanie konsoli szeregowej do linuksowych maszyn wirtualnych w Proxmox VE, rozszerza możliwości zarządzania systemami operacyjnymi uruchomionych VM. Po dodaniu portu szeregowego do VM w przypadku braku sieci w VM (brak możliwość zarządzania VM przez SSH), problemami z dostępem przez VNC zarządzanie wciąż będzie możliwe poprzez wydanie prostego polecenia qm terminal . Kolejnym plusem aktywacji serial consoli jest możliwość korzystania z xterm.js.

Konfiguracja Proxmox VE

Port szeregowy można dodać na dwa sposoby- poprzez edycję pliku konfiguracyjnego lub wydanie polecenia qm.
Aby zmienić ustawienia należy zalogować się na serwer Proxmox VE obsługujący daną maszynę (np. poprzez SSH).

W przykładzie port szeregowy zostanie dodany do maszyny wirtualnej o ID 100.
Plik konfiguracyjny VM o ID 100 znajduje się w następującej ścieżce: /etc/pve/qemu-server/100.conf

agent: 1
bootdisk: scsi0
cores: 2
ide2: none,media=cdrom
memory: 2048
name: deb1
net0: virtio=E2:66:99:50:35:1B,bridge=vmbr0,tag=2
numa: 1
ostype: l26
scsi0: local-lvm:vm-100-disk-1,size=32G
scsihw: virtio-scsi-pci
smbios1: uuid=bd43101c-0511-4f6d-a497-41cba23a9bc9
sockets: 1

Aby dodać serial port należy na końcu pliku dopisać następującą linijkę:

serial0: socket

Innym sposobem jest użycie polecenia qm. Dla maszyny od ID 100 będzie ono miało następującą postać:

qm set 100 -serial0 socket

po wydaniu polecenia ujżymy komunikat

update VM 100: -serial0 socket

Polecenie to dodało odpowiedni wpis również do pliku /etc/pve/qemu-server/100.conf.

Weryfikacja na VM

Po restarcie maszyny wirtualnej serial port powinien być już dostępny.

dmesg | grep ttyS
[    1.211942] 00:04: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A

W systemie widoczny jest port ttyS0 z base_baud = 115200

Kolejnym etapem konfiguracji maszyny wirtualnej jest edycja wpisu w pliku /etc/default/grub

Do domyślnych wpisów w linii

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"

należy dodać dodatkowe wpisy dotyczące konsoli

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet console=tty0 console=ttyS0,115200" 

Po dokonaniu zmian należy wydać polecenie

update-grub

A następnie zrestartować VM

reboot

Dodanie portu szeregowego oraz jego konfiguracja umożliwi dodatkowo dostęp do konsoli VM z poziomu serwera obsługującego wirtualizację. Wydanie polecenia:

qm terminal  

Dla maszyny o ID 100

root@pve7:~# qm terminal 100
starting serial terminal on interface serial0 (press Ctrl+O to exit)

Debian GNU/Linux 9 deb1 ttyS0

deb1 login: root
Hasło: 
Ostatnie logowanie: pią gru 29 11:51:28 CET 2017 na ttyS0
Linux deb1 4.9.0-4-amd64 #1 SMP Debian 4.9.65-3+deb9u1 (2017-12-23) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.

Aby zamknąć konsolę należy użyć kombinacji klawiszy CTRL+O

Warto przeczytać

Dodaj komentarz