HP ProCurve – Restartowanie modułów w switchach z serii 5400zl/8200zl (reload module)

Avatar photo
HP ProCurve

Switche modularne HP ProCurve z serii 5400zl/8200zl umożliwiają restartowanie modułów sprzętowych bez konieczności restartowania całego switcha. Polecenie reload module nakaże przełącznikowi wykonanie pełnego restartu wskazanego w poleceniu modułu sprzętowego. Switch wyłączy zasilanie modułu a następnie je ponownie włączy. Może również wywołać wykonanie self-testu restartowanego urządzenia. Operacja może chwilę potrwać, w zależności od funkcjonalności restartowanego modułu.

W poniższym przykładzie zrestartowany zostanie moduł G switcha, który po problemach z zasilaniem nie funkcjonuje poprawnie. Poniżej przedstawiony został dziennik zdarzeń switcha:

W 03/26/15 11:30:35 00274 chassis: Slot G self test failure or unsupported module
W 03/26/15 11:30:15 03838 chassis: Slot G Failed to boot-timeout-(ROM_ALIVE)

Listę modułów możemy wyświetlić wywołując polecenie show modules

 Status and Counters - Module Information
 Chassis: 5412zl J8698A!    Serial Number:  SG941XXXXX
                 Allow V1 Modules:  Yes
 Management Module: J8726A   Serial Number: ID938XXXXX  Core Dump: YES

                                   Core Mod
 Slot Module Description           Serial Number Status  Dump Ver
 ---- -------------------------------------- -------------- -------- ----- ---
 A  HP J8702A 24p Gig-T zl Module     SG939AXXXX   Up    NO  1
 B  HP J8702A 24p Gig-T zl Module     SG939AXXXX   Up    NO  1
 C  HP J8702A 24p Gig-T zl Module     SG939AXXXX   Up    NO  1
 D  HP J8702A 24p Gig-T zl Module     SG939AXXXX   Up    NO  1
 E  HP J8702A 24p Gig-T zl Module     SG940AXXXX   Up    NO  1
 F  HP J8702A 24p Gig-T zl Module     SG942AXXXX   Up    NO  1
 G                             Failed  -
 H  HP J8702A 24p Gig-T zl Module     SG941AXXXX   Up    NO  1
 I  HP J8702A 24p Gig-T zl Module     SG940AXXXX   Up    NO  1
 J  HP J9309A 4p 10-GbE SFP+ zl Module   SG9423XXXX   Up    NO  1
 K  HP J9154A Services zl Module      SG922GXXXX   Up    NO  1
 L  HP J8702A 24p Gig-T zl Module     SG741AXXXX   Up    NO  1

Ja można zaobserwować moduł G nie funkcjonuje poprawnie:

 G                             Failed  -

Aby dokonać restartu modułu należy wydać polecenie reload module G a następnie potwierdzić operację restartu.

The 'reload module' command will shutdown the specified modules.
Ports on specified modules will no longer pass traffic. Any management
traffic to the switch which passes through the affected modules will be
interrupted (e.g. SSH, Telnet, snmp). This command may take up to 2 minutes
to power down all specified modules. Please check the event log for current
status of module power down, power up cycle. Continue [Y/N]? y

Po wydaniu polecenia. Czekamy aż podjęta zostanie próba restartu modułu.

I 03/26/15 12:59:49 02762 chassis: Request for "reload module G".
I 03/26/15 13:00:01 02755 chassis: Slot G is powered down.
I 03/26/15 13:00:03 02756 chassis: Slot G is powered up.
I 03/26/15 13:00:10 00375 chassis: Slot G Downloading
I 03/26/15 13:00:12 00376 chassis: Slot G Download Complete
I 03/26/15 13:00:21 03802 chassis: System Self test started on Slot G
I 03/26/15 13:00:25 03803 chassis: System Self test completed on Slot G
I 03/26/15 13:00:25 00422 chassis: Slot G Ready

Po restarcie sprawdzamy stan modułu poleceniem show modules

 Status and Counters - Module Information
 Chassis: 5412zl J8698A!    Serial Number:  SG941XXXXX
                 Allow V1 Modules:  Yes
 Management Module: J8726A   Serial Number: ID938XXXXX  Core Dump: YES

                                   Core Mod
 Slot Module Description           Serial Number Status  Dump Ver
 ---- -------------------------------------- -------------- -------- ----- ---
 A  HP J8702A 24p Gig-T zl Module     SG939AXXXX   Up    NO  1
 B  HP J8702A 24p Gig-T zl Module     SG939AXXXX   Up    NO  1
 C  HP J8702A 24p Gig-T zl Module     SG939AXXXX   Up    NO  1
 D  HP J8702A 24p Gig-T zl Module     SG939AXXXX   Up    NO  1
 E  HP J8702A 24p Gig-T zl Module     SG940AXXXX   Up    NO  1
 F  HP J8702A 24p Gig-T zl Module     SG942AXXXX   Up    NO  1
 G  HP J8702A 24p Gig-T zl Module     SG942AXXXX   Up    NO  1
 H  HP J8702A 24p Gig-T zl Module     SG941AXXXX   Up    NO  1
 I  HP J8702A 24p Gig-T zl Module     SG940AXXXX   Up    NO  1
 J  HP J9309A 4p 10-GbE SFP+ zl Module   SG9423XXXX   Up    NO  1
 K  HP J9154A Services zl Module      SG922GXXXX   Up    NO  1
 L  HP J8702A 24p Gig-T zl Module     SG741AXXXX   Up    NO  1

Moduł G po dokonaniu restartu funkcjonuje poprawnie.

Warto przeczytać

Dodaj komentarz