HP ProCurve – limitowanie pasma interfejsów sieciowych

Avatar photo
HP ProCurve

Limitowanie pasma interfejsów sieciowych na switch’ach HP ProCurve z serii 5400zl możliwe jest na dwa sposoby. Pierwszą możliwością jest ustawienie limitu transmisji podawanego w kbps, dla wskazanego interfejsu sieciowego. Limit ustala się zarówno dla transmisji wychodzącej (out) jak i wchodzącej na interfejs (in).

Limitowanie pasma dla transmisji wchodzącej na interfejsie B7 (10000 kbps):

interface B7 rate-limit all in kbps 10000

Limitowanie pasma dla transmisji wychodzącej z interfejsu B7 (10000 kbps):

interface B7 rate-limit all out kbps 10000

Sprawdzenie aktualnie przypisanych limitów:

show rate-limit all B7
 All-Traffic Rate Limit Maximum %

   	| Inbound     	Radius   | Outbound    	 Radius	 
 Port | Limit 	Mode 	Override  | Limit 	Mode 	 Override  
 ----- + --------- --------- ------------ + --------- --------- -----------
 B7 	| 10000 	kbps 	No-override | 10000 	kbps 	 No-override

Inną możliwością jest ustawienie wartości procentowej (percent). Na przykład wydanie polecenia:

interface B7 rate-limit all out percent 50 

Spowoduje ograniczenie pasma dla transmisji wychodzącej z interfejsu B7 do 50% jego rzeczywistej przepustowości.

We wszystkich przykładach używana jest opcja all. Służy ona do limitowania ruchu wszelkiego rodzaju. W przypadku gdy nie chcemy limitować całego ruchu na interfejsie, możemy skorzystać z opcji:

 • bcast – limitowanie ruchu typu rozgłoszeniowego (broadcast),
 • icmp – limitowanie pasma dla pakietów ICMP,
 • multicast – limitowanie ruchu typu multicast.

Warto przeczytać

Dodaj komentarz