HP ProCurve – korzystanie z wielu plików konfiguracyjnych

Avatar photo
HP ProCurve

Przełączniki HP ProCurve z serii 5400zl umożliwiają pracę z wieloma pilikami konfiguracyjnymi. Każdy z plików konfiguracyjnych może zostać przypisany np. do konkretnego firmware switch’a (primary, secondary).

Aby zobaczyć listę plików konfiguracyjnych należy użyć polecenia:

show config files

Poniższy listing przedstawia fabryczną konfigurację urządzenia dysponującego dwoma „flash’ami” (dwie niezależne kopie firmware).

Configuration files:

 id | act pri sec | name
 ---+-------------+------------------------------------------------
 1 | *  *  * | config1
 2 |       |
 3 |       |

Drugi plik konfiguracyjny możemy utworzyć np. poprzez skopiowanie już istniejącego pliku z ustawieniami. Poniższe polecenie skopiuje plik konfiguracyjny config1 do nowego pliku konfiguracyjnego config2 (nazwa może być dowolna).

copy config config1 config config2

Aby ponownie zobaczyć listę plików konfiguracyjnych wydajemy polecenie:

show config files

Na poniższym listingu można zobaczyć dwa pliki konfiguracyjne. Z czego config1 jest używany zarówno do flash’a podstawowego (primary) jak i zapasowego (secondary).

Configuration files:

 id | act pri sec | name
 ---+-------------+------------------------------------------------
 1 | *  *  * | config1
 2 |       | config2
 3 |       |

Aby przypisać plik konfiguracyjny config2 jako domyślny dla flash’a zapasowego (secondary) należy wydać następujące polecenie:

startup-default secondary config config2
write memory

Sprawdzenie ustawień:

show config files
Configuration files:

 id | act pri sec | name
 ---+-------------+------------------------------------------------
 1 | *  *   | config1
 2 |     * | config2
 3 |       |

Teraz po restarcie switcha z flash’a zapasowego domyślne zaczytany zostanie plik konfiguracyjny config2.

Konfiguracje możemy między sobą „synchronizować” za pomocą, wcześniej używanego polecenia copy config

Warto przeczytać

Dodaj komentarz