Usuwanie nieistniejących lub niedostępnych repozytoriów danych w Citrix XenServer

Avatar photo
Citrix XenServer

W niektórych sytuacjach, w puli serwerowej Citrix XenServer mogą pozostać widoczne repozytoria danych (SR), które nie istnieją lub są niedostępne. W takim przypadku najczęściej z poziomu XenCenter nie ma możliwości ich usunięcia. Aby usunąć zbędne repozytoria trzeba posłużyć się CLI.

XenCenter - nieosiągalny SR. Brak opcji usunięcia.

XenCenter – nieosiągalny SR. Brak opcji usunięcia.

Dostępne SR możemy wylistować używając polecenia xe sr-list lub po prostu skorzystać z XenCenter. Do wykonania dalszych czynności niezbędna jest znajomość ich identyfikatorów (UUID). Poniżej zozstała przedstawiona, skrócona lista repozytorów danych, które będą podlegać usuwaniu.

[root@xen9 ~]# xe sr-list
uuid ( RO)        : 8772e0f2-92ca-da26-4063-33648cdf19ab
     name-label ( RW): DVD drives
  name-description ( RW): Physical DVD drives
        host ( RO): 
        type ( RO): udev
    content-type ( RO): iso


uuid ( RO)        : cad96235-4045-e8f2-c81a-400306ae466a
     name-label ( RW): Local storage
  name-description ( RW): 
        host ( RO): 
        type ( RO): lvm
    content-type ( RO): user


uuid ( RO)        : e6443f55-552a-1ad2-8bce-6bea358b2f1f
     name-label ( RW): Removable storage
  name-description ( RW): 
        host ( RO): 
        type ( RO): udev
    content-type ( RO): disk

Kolejną czynnością, którą należy wykonać przed ostatecznym usunięciem SR jest sprawdzenie czy z danego SR nie są obecnie wykorzystywane żadne dyski czy nośniki danych.

[root@xen9 ~]# xe pbd-list sr-uuid=8772e0f2-92ca-da26-4063-33648cdf19ab
[root@xen9 ~]# xe pbd-list sr-uuid=cad96235-4045-e8f2-c81a-400306ae466a
[root@xen9 ~]# xe pbd-list sr-uuid=e6443f55-552a-1ad2-8bce-6bea358b2f1f

Jeśli zostanie zwrócona pusta lista, oznacza że bezpiecznie możemy usunąć dany SR. W przypadku gdy serwery wykorzystują aktualnie jakiś dysk należy odłączyć aktualnie używane zasoby poleceniem: xe pbd-unplug uuid=<UUID_uzywanego_zasobu>

Ostatnim krokiem jest usunięcie SR poprzez wydanie polecenia xe sr-forget oraz wskazanie indetyfikatora (UUID) repozytorium danych, który ma zostać „zapomniany”.

xe sr-forget uuid=8772e0f2-92ca-da26-4063-33648cdf19ab
xe sr-forget uuid=cad96235-4045-e8f2-c81a-400306ae466a
xe sr-forget uuid=e6443f55-552a-1ad2-8bce-6bea358b2f1f

Po tym zabiegu stare i niedostępne SR nie będą już widoczne z poziomu XenCenter.

XenCenter - niedostępny SR został usunięty

XenCenter – niedostępny SR został usunięty

Warto przeczytać

Brak powiązanych artykułów

Dodaj komentarz