Proxmox VE – instalacja QEMU Guest Agent

Avatar photo
  • Konrad Kowalski
  • 09/04/2018
  • Proxmox VE
  • 0 komentarzy
Proxmox VE

QEMU Guest Agent to dodatkowe oprogramowanie instalowane na maszynach wirtualnych. Jego głównym zadaniem jest wymiana informacji pomiędzy serwerem wirtualizacyjnym a systemem operacyjnym maszyny wirtualnej oraz wykonywanie dodatkowych poleceń w systemie gościa. W Proxmox VE oprogramowanie QEMU Guest Agent wykorzystywane jest np. do przeprowadzenia poprawnej procedury zamknięcia systemu gościa – zamiast polegania na poleceniach ACPI lub ustawieniach systemów. QEMU GA wykorzystywane jest także do zablokowania system plików gościa podczas tworzenia kopii zapasowej.

Konfiguracja maszyny wirtualnej w Proxmox VE

Aby rozpocząć używanie QEMU Guest Agent należy zmienić opcję Qemu Agent na Yes w opcjach wybranej maszyny wirtualnej.

Proxmox VE - Aktywacja QEMU Guest Agent

Proxmox VE – Aktywacja QEMU Guest Agent

Inną metodą jest skorzystanie z CLI. Na serwerze Proxmox VE należy wydać następujące polecenie aktywujące QEMU Guest Agent (VMID to ID maszyny wirtualnej dla której aktywowany zostaje QEMU GA)

qm set VMID -agent 1

Po aktywacji agenta należy zrestartować maszynę wirtualną.

Instalacja QEMU Guest Agent w maszynie wirtualnej

Linux

Kolejnym etapem jest instalacja oprogramowania w systemie operacyjnym maszyny wirtualnej. W systemach Linux sprawa jest prosta gdyż wystarczy zainstalować pakiet qemu-guest-agent, który znajduję się w repozytoriach większości dystrybucji.

W Debianie polecenie będzie miało następującą postać:

aptitude install qemu-guest-agent

Windows

W systemie Windows, sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, gdyż należy skorzystać z dodatkowych sterowników VirtIO.

Po zamontowaniu pliku ISO w wirtualnym napędzie maszyny wirtualnej, w systemie Windows należy otworzyć Menedżer urządzeń.

Instalacja sterownika QEMU Guest Agent

Instalacja sterownika QEMU Guest Agent

W Menedżerze urządzeń należy odnaleźć nowe urządzenie Kontroler PCI Simple Communications a następnie wybrać opcję Aktualizuj oprogramowanie sterownika …

Instalacja sterownka QEMU Guest Agent

Instalacja sterownka QEMU Guest Agent

W kolejnym oknie należy wskazać wirtualny napęd zawierające sterowniki VirtIO.

QEMU Guest Agent - wskazanie płyty ze sterownikami

QEMU Guest Agent – wskazanie płyty ze sterownikami

Odpowiedni sterownik znajduje się w katalogu vioserial / rodzaj_systemu (np. 2k12 na Windows Server 2012) / wersja_systemu (np. amd64 dla systemu 64 bit).

QEMU Guest Agent - wskazanie sterownika

QEMU Guest Agent – wskazanie sterownika

QEMU Guest Agent – wskazanie sterownika

QEMU Guest Agent – wskazanie sterownika

W kolejnym oknie należy zezwolić na instalację sterownika.

QEMU Guest Agent – wskazanie sterownika

QEMU Guest Agent – wskazanie sterownika

QEMU Guest Agent – zainstalowanie sterownika

QEMU Guest Agent – zainstalowanie sterownika

W kolejnym etapie należy zainstalować usługę QEMU Guest Agent (dwukrotne kliknięcie na instalator w katalogu guest-agent)

QEMU Guest Agent - instalator usługi

QEMU Guest Agent – instalator usługi

Po instalacji status usługi można zweryfikować poprzez wydanie polecenia w PowerShell

Get-Service QEMU-GA
QEMU Guest Agent - weryfikacja statnu usługi poprzez PowerShell

QEMU Guest Agent – weryfikacja statnu usługi poprzez PowerShell

Inną metodą weryfikacji jest wydanie polecenia (VMID to ID maszyny wirtualnej)

qm agent VMID ping

Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie polecenie nie zwróci, żadnych błędów w innym przypadku można natrafić na komunikat:

VM VMID qmp command 'guest-ping' failed - got timeout

Warto przeczytać

Dodaj komentarz